کاربر گرامی برای بازدید بیشتر و همچنین حضور در صفحه اول گوگل، آگهی خود را به صورت ستاره دار ثبت نمایید. برای حضور در صفحه اول گوگل با ما تماس بگیرید.66025804

آگهی و تبلیغات غرفه ها

ترجمه تخصصی کتاب و مقالات

ترجمه تخصصی کتاب و مقالات

آگهی رایگان
  •   phone
  • email
  •    البرز کرج
  • کامپیوتر و اینترنت انجام پایان نامه و پروژه دانشگاهی
  • 275 بازدید
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
  • ﺳﺎﯾﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ : ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ۳۲ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ، ******************************** ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻘﺎﻻﺕ isi ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎﺏ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﻼﺕ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﻮﺭﯼ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭﺏ ﺳﺎیت Www.irantranslator.ir ایران مترجم

ﺳﺎﯾﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .

ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ :

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ۳۲ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﯿﺎ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،

********************************

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻘﺎﻻﺕ isi

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎﺏ ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﻼﺕ ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﻮﺭﯼ ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ،

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭﺏ ﺳﺎیت


Www.irantranslator.ir

ایران مترجم

ثبت آگهی رایگان